Scrummend naar een deeltijdcurriculum 10: het ontwerp van module 1

In sprint 4 ligt de focus op het daadwerkelijk ontwerpen van module 1 van het deeltijdcurriculum. We hebben er voor gekozen deze module vooral te richten op het opdoen van algemene HBO-competenties, natuurlijk wel in de context van Opleidingskundige inhoud. De focus op HBO-competenties maakt het mogelijk deze module vrij te stellen voor bachelor-studenten die al een HBO- of WO-diploma gehaald hebben, zij kunnen instappen in module 2.

We hebben de module verdeeld in 5 Eenheden van Leeruitkomsten:
– klantvraag verhelderen
– adviseren over en ontwerpen van interventies
– uitvoeren van interventies
– evalueren van interventies
– professionele identiteit ontwikkelen

We ontwerpen de 5 eenheden los van elkaar in duo’s of trio’s, één of twee keer per ochtend bespreken we de voortgang om de verbinding tussen de EvL’s tot stand te brengen of te checken. Elk groepje kiest de aanpak die hen het beste ligt: de één begint met toetsvormen, de ander met de mix van leer- en werkvormen (in nieuw jargon ‘het onderwijsarsenaal’genoemd), een derde met beoordelingscriteria. Deze diversiteit aan ontwerpaanpakken werkt verrijkend: we stellen elkaar veel vragen, maken gebruik van elkaars vondsten, vinden verbinding tussen EvL’s en ontdekken lacunes die aandacht vragen.We zijn snel uit vraagstukken als ‘welke EvL’s kunnen parallel en welke moeten na elkaar’. In plaats van daar lang over te peinzen kiezen we snel een mogelijk scenario en gaan daar aan werken: we hebben er nu vertrouwen in dat we ook weer makkelijk kunnen schakelen naar een andere variant als de gekozen variant spaak loopt of iemand verderop een nog beter idee krijgt.

SCRUMplaatje

Het SCRUMbord krijgt wat minder aandacht: we werken aan veel to-do’s tegelijk, die zijn omgezet in een checklist voor elke EvL, dat werkt nu even handiger dan vijf parallelle sets post-its. De stand-ups houden we er wel in, zeker bij start en afsluiting is dat een handige manier om snel vast te stellen waar we staan en waar we heen gaan.

Over 2 bijeenkomsten leveren we een samenhangend en compleet ontwerp op voor module 1, dat vraagt om stevig doorwerken maar gezien het niveau van productiviteit dat we nu bereiken lijkt dat wel haalbaar.

 

 

Advertenties